Slider - Ortho- en Stereo Fotografie

  Meer informatie of een offerte aanvragen?

  Neem contact op met 055 323 1868 of via dit contactformulier.

  Stereo fotografie

  Ten behoeve van kartering kunnen stereofoto's worden geleverd. De stereofoto's hebben een overlap van minimaal 30% zijwaarts en 60% voorwaarts. Bij de stereofotoset worden naast de digitale fotobestanden ook het bijbehorende calibratierapport en de externe oriëntatieparameters geleverd. De oriëntatieparameters zijn berekend uit een triangulatieproces op basis van voorgemarkeerde paspunten. De stereofoto's voldoen aan de hoogst gangbare eisen die aan dit product worden gesteld.

  slagboom en peeters stereofotografie


  Ortho fotografie (orthofoto)

  De verticale luchtfoto bevat een aantal afwijkingen veroorzaakt door hoogte verschillen in het terrein, lensvertekening en de stand van het vliegtuig. Een digitale orthofoto is een luchtfoto waarbij al deze afwijkingen zijn gecorrigeerd. Het is een fotografische kaart in digitale vorm.

  De kwaliteit van een digitale orthofoto valt uiteen in twee delen; de beeldkwaliteit en de geometrische nauwkeurigheid. De belangrijkste variabelen zijn vliegschaal, pixelresolutie, overlap, paspunten, hoogtemodel en het triangulatieproces. Hierbij is zowel de gekozen eenheid zelf als de apparatuur waarmee gewerkt wordt van grote invloed op het eindresultaat. Met het beschikbaar komen van steeds snellere computers en hoogwaardige software zijn orthofoto's steeds sneller en beter hanteerbaar geworden.

  De foto's worden ingepast in een coördinatensysteem middels GPS/INS, aerotriangulatie en blokvereffening. Het proces is gebaseerd op het gebruik van voorgemarkeerde paspunten. Een deel van de paspunten is onderdeel van een calibratiegebied waar het GPS/INS systeem op wordt gecalibreerd. Voor de hoogtecorrectie wordt gebruik gemaakt van een digitaal hoogtemodel.

  Original Image 3,5 cm
  Modified Image 10 cm

  Toepassingen van Stereo en Orthofotografie

  Onderzoek van:
  • Bodemgesteldheid
  • Begroeiingen
  • Regenwater afvoer
  Ruimtelijke ordening:
  • Nieuwbouw
  • Clandestiene bouw
  • Parkeervoorzieningen
  • Grond transacties
  • Tracering van infrastructuur
  Planning:
  • Structuur- en bestemmingsplannen
  • Sanerings- en verkavelingsplannen
  • Verkeersplanning
  • Spoorwegplanning
  • Hoorzittingen
  • Tentoonstellingen
  • Presentaties
  • Beurzen
  • Voorlichtingsbijeenkomsten
  • Vergaderingen
   

  Infrarood

  De Vexcel camera's die Slagboom en Peeters gebruikt, kunnen nabij-infrarood (CIR/NI) of false color opnames maken. Deze zijn met name bedoeld om verschillen in vegetatie op te sporen en te analyseren. De opnames worden gelijktijdig met luchtfoto's gemaakt en kunnen daarmee ook worden gecombineerd. Met de juiste software bieden de foto's waardevolle informatie en kan er voor specifieke doeleinden mee gekarteerd worden.

  slagboom en peeters infrarood

  Toepassingen infrarood

  • Beheer en groenvoorziening
  • Vegetatiekartering
  • Oeverlijnkartering

  ECW

  Een ECW (Enhanced Compression Wavelet) is een formaat waarin orthomoza∩ek beelden tegen elkaar zijn gelegd en als 1 foto kunnen worden bekeken. Het proces om deze foto's aan elkaar te 'stitchen' wordt door hoogwaardige software uitgevoerd, gecombineerd met handmatige controle. ECW's worden gebruikt om snel en overzichtelijk in de foto's van een bepaald gebied te kunnen werken. ECWs worden door een groot aantal softwarepaketten en GIS- en CAD applicaties ondersteund.


  Meer informatie of een offerte aanvragen?

  Neem contact op met 055 323 1868 of via dit contactformulier.

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer